Sunday, April 12, 2009

Senggaraan Pembaikkan

Senggaraan Pembaikkan

Bagi memastikan barangan atau komponen memenuhi spesifikasi, pembaikan hendaklah sentiasa dilakukan. Tidak kira kecil atau besar, sekiranya kerosakkan berlaku sehingga mampu melumpuhkan operasi dan ketahanan barang. Maka pembaikan harus dibuat.

1 comment: