Sunday, April 12, 2009

OBJEKTIF SENGGARAAN

OBJEKTIF SENGGARAAN
1. Dapat mengemaskini sistem peralatan atau sesuatu mesin.
2. Dapat mengurangkan risiko berlakunya kerosakan terhadap peralatan yang disenggarakan.
3. Dapat meningkatkan kualiti dan nilai peralatan ke tahap maksimum.
4. Mempertingkatkan ketahanan dan kelasakan peralatan yang disenggarakan.
5. Dapat memudahkan mengenalpasti kerosakan sesuatu peralatan yang disenggarakan.
6. Dapat menghasilkan dan menganggarkan kos minimum untuk sebuah peralatan yang disenggarakan.
7. Dapat menjangka tempoh hayat mesin yang disenggarakan.

No comments:

Post a Comment